Bicom therapie

Bioresonantietherapie is voor veel mensen in Nederland nog een onbekende therapie, terwijl de therapie toch al meer dan tien jaar met veel succes wordt toegepast. Over de hele wereld zijn er honderdduizenden behandelingen gegeven met goed resultaat.

Onze praktijk is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de werking en effectiviteit van bioresonantie. Uit eerder gedaan onderzoek (oktober 2008) kwam naar voren dat bioresonantie de informatie van de celcommunicatie optimaliseerd. Aan de hand van biophotonmeting na de behandelingen met bioresonantie kwam dit als resultaat naar voren. Het onderzoek is uitgevoerd o.a. door de heren wetenschappers Dr. R. van Wijk en Dr. E. van Wijk.

Voor meer informatie over biophoton-emissies kunt u terecht op www.Pubmed.com waar u relevante informatie vindt.

Niet alleen mensen reageren goed op de behandelingen, ook huisdieren. In het weekend kunt u voor behandeling van uw huisdier bij ons terecht.

De bakermat van de huidige bioresonantietherapie ligt in Duitsland waar de Duitse fysicus Dr. F. Morell in 1977 samen met ingenieur Rasche apparatuur ontwikkelde die van de patiënt afgeleide electromagnetische trillingen bewerkt en aan de patiënt terug gaf.

De naam MORA is hiervan afgeleid. Het Brugeman-Instituut maakte deze techniek binnen 10 jaar bekend in Duitsland en het buitenland. Omdat de naam MORA-therapie zich niet leent voor de therapietechniek is Bioresonantietherapie een passender naam.

bioresonantie apparatuur baarn
Bioresonantie is een prima werkzame therapie, maar kan nooit uw huisarts of medicatie vervangen. De informatie op deze website is zuiver informatief.

Praktijk Van Dijen is niet verantwoordelijkheid voor het verkeerd interpreteren hiervan.

Afspraak maken?

Wilt u meer weten over onze behandelingen of een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op