KANS/RSI

Wat betekent KANS?

KANS (klachten arm, nek en schouder) is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen in bovenrug, nek-/ schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers.

RSI (repetitive strain injuries) of muisarm zijn verouderde termen.

Onder KANS valt onder andere:

 • Peesontstekingen
 • Tennisellebogen
 • Thoracic Outlet Syndrome (TOS)
 • Carpaal tunnelsyndroom
 • Quervain syndroom

Het ontstaan van KANS

Allereerst geldt : Als de belasting groter is dan de belastbaarheid ontstaan er vroeg of laat problemen. Bij KANS is er sprake van overbelasting. KANS wordt altijd door meerdere factoren veroorzaakt. De combinatie van factoren kan bij iedereen anders zijn. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich bewust wordt van zijn eigen persoonlijke risico’s.

In het algemeen geldt dat fysieke factoren gezien worden als primaire factoren. Andere factoren kunnen dorrslaggevend zijn voor het krijgen van KANS, KANS bevorderen, KANS versterken of zorgen voor instandhouding hiervan.

De risiscofactoren kunnen worden onderverdeeld in 3 groepen :

Persoonsgebonden factoren

KANS komt vaker voor bij vrouwen en jongeren. Verder hebben lichaamsbouw, verminderde conditie, hypermobiliteit, plichtsgetrouwheid, hoge eisen stellen aan werk en gemotiveerdheid invloed op het krijgen van KANS.

Omgevingsgebonden factoren

Een goede werkomgeving is van belang voor prettig en gezond werken. Teveel aan zonlicht, overdaad aan geluid, koude, tocht of het gebruik van slecht functionerende apparatuur kunnen invloed hebben op de houding. Een gespannen of verkrampte houding leidt tot een verminderde doorbloeding.

Andere factoren in de arbeidsomgeving zijn : samenwerking met collega’s, kwaliteit leiding/management, teveel/gebrek aan sociale contacten, bedrijfscultuur, weinig autonomie (zeggenschap) over het werk, werkstress (deadlines), hoog werktempo door te hoge werkdruk, hoge werkbelasting en daardoor hoge mentale eisen.

Activiteitgebonden factoren

Kortdurende, hoge belasting van bijvoorbeeld enkele maanden leidt sneller tot klachten dan een langdurige, lage belasting. Ook het aantal werkuren is van belang.

Wie 20-34 uur werkt heeft 1,5 keer zoveel kans op KANS dan iemand die minder dan 20 uur werkt. Iemand die meer dan 35 uur werkt heeft een 2 maal zo hoge kans op klachten.

Werken met een laptop vergroot het risico. Andere activiteit gebonden factoren : precisiebewegingen, eenzijdige bewegingen, statische houding (langdurog in één houding werken), werken in een ongemakkelijke houding, trilling, werken met veel kracht en gebrek aan afwisseling met andere activiteiten.

46% van de beroepsbevolking werkt regelmatig met een beeldscherm. Nederland staat daarmee op nummer 1 in Europa. Mensen die met een toetsenbord werken en niet met de muis, rapporteren ongeveer evenveel klachten als mensen die wel met een muis werken!

Kinderen

Ook kinderen kunnen KANS ontwikkelen. Zij zitten tegenwoordig op steeds jongere leeftijd achter de computer. Of het op school is of ter ontspanning thuis het is van belang al op jonge leeftijd KANS-klachten te voorkomen.

Klachten als een ‘Nintendo-duim’ zijn niet nieuw. KANS kan bij kinderen blijvende schade aanrichten. Er is gebleken dat de werkopstelling zelden goed is afgesteld op de lichaamsbouw van kinderen.

Slechts 1 op de 5 van alle leerlingen op school zit op de juiste stoel. Om te voorkomen dat KANS-klachten al op jonge leeftijd ontstaan, is het dus belangrijk dat kinderen leren wat een goede houding is en hoelang ze mogen computeren.

Tips voor ouders

 • Let op een goede ‘werk’houding
 • Creeër een goede werkplek. Zorg voor goede verlichting, maar voorkom fel licht.
 • Koop een muis die gemaakt is voor kinderhanden.
 • Laat kinderen niet te lang computeren. (max. 40 minuten per dag)
 • Laat kinderen geregeld in de verte kijken, naar boven en beneden en naar links en rechts.
 • Vertel je kinderen welke symptomen of klachten zich bij KANS kunnen voordoen.
 • Zorg dat kinderen voldoende beweging krijgen: laat ze geregeld buiten spelen en stimuleer sporten.
 • Wees als ouder het goede voorbeeld door zelf met mate de computer te gebruiken.

Behandeling van KANS

Wij behandelen o.a. volgens de methode “van Stolk”. Mevrouw van Stolk, een nederlandse fysiotherapeute die ruim 10 jaar in Nieuw-Zeeland werkzaam is, heeft een eigen KANS-centrum. Zij is daar voor vele KANS-patiënten een laatste redmiddel.

Haar behandeling bestaat o.a. uit triggerpointbehandeling. Triggerpoints zijn punten waar de zenuwen samen met de bloedvaten de spier binnentreden. Ze kunnen voorkomen in spieren, gewrichtkapsels, botvlies, in de huid of in de pezen.

Een triggerpoint kan geactiveerd worden bij trauma, immobilisatie, te hoge spierspanning, koude en bij machanische overbelasting. Als op een geactiveerd triggerpoint wordt gedrukt geeft dit pijn. Door deze punten te behandelen zal de kans op deactivering van dat triggerpoint vergroten en zal de pijn op den duur minder worden.

Triggerpoints laten zich goed behandelen door drukpuntmassage, microstroomtherapie, LASER-therapie en acupunctuur. Ook staat de mobiliteit van de zenuwen centraal in deze behandeling. De mobiliteit van de zenuwen zal worden getest en zo nodig worden behandelt. Dit gebeurt door middel van specifieke rektechnieken (volgens Butler), zowel tijdens de behandeling als thuis. Verder zal er aandacht besteedt worden aan de houding (ergonomie), mobiliteit van gewrichten en nekwervels, spierkracht en spierlengte.

De mobiliteit van de gewrichten zal, zo nodig, behandelt kunnen worden met Mulligantechnieken. De mobiliteit van de nekwervels zal behandelt kunnen worden met Mulligan- en/of McKenzietechnieken.

Meer informatie over deze therapievormen kunt u vinden onder het kopje “behandelmethoden“.

Behandeling van KANS

Na een hele dag op de werkplek is het ontzettend belangrijk het lichaam eens intensief te gebruiken. Dat kan in de sportschool, maar ook wandelen of zwemmen zijn uitstekende manieren om in beweging te zijn. Lichamelijke fitheid draagt bij aan een goed herstel.

Afspraak maken?

Wilt u meer weten over onze behandelingen of een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op