Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. De manueel therapeut beschikt over specifiek vaardigheden om de beweeglijkheid van de gewrichten te onderzoeken en behandelen.

Bij een verminderde beweeglijkheid zal de manueel therapeut de gewrichten mobiliseren en/of gebruik maken van de manipulaties (in de volksmond ook wel “kraken”genoemd). Bij een manipulatie wordt het gewricht wat sneller bewogen en daarbij kan een knappend geluid worden gehoord. Bij een teveel aan beweging zal de manueel therapeut de gewrichten gaan stabiliseren door middel van training.

Daarnaast heeft de manueel therapeut in zijn opleiding extra kennis opgedaan over diagnostiek en het effect van behandelmethodes bij diverse klachten. Zodoende kan bepaald worden welke therapievorm voor uw klacht het meest effectief zal zijn.

De manueel therapeut gaat uit van een bio-psychosociale benaderingswijze van het gezondheidsprobleem van de patient. Dit betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar biologische factoren zoals de functie van gewrichten en spieren maar ook naar persoonsgebonden factoren zoals stress, bewegingsangst en depressie. Deze factoren kunnen het vermogen van het lichaam om te herstellen verminderen.

Intake en onderzoek

In een eerste gesprek zal de manueel therapeut onder andere vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer zij optreden en hoe lang deze al bestaan. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij houding en het actief bewegen worden beoordeeld.

Tevens worden de gewrichten door middel van specifieke bewegingen onderzocht.

Vervolgens zal het behandelplan met u worden besproken en zal een eerste behandeling plaatsvinden.

Indicaties

In het algemaan is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van de gewrichten.

Behandelindicaties zijn onder andere:

  • Bepaalde vormen van duizeligheid en hoofdpijn
  • Nek- en schouderklachten al dan niet met uitstraling naar de armen
  • Rugklachten hoog in de rug mogelijk in combinatie met rib en borstpijn. Lage rugpijn al dan niet met uitstraling naar de benen.
  • Heupklachten

Afspraak maken?

Wilt u meer weten over onze behandelingen of een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op