Praktijk van Dijen
035 5412936
WelkomFysiotherapieManuele TherapieOedeemtherapieClaudicatio/etalage benenReuma-oefengroepDry NeedlingAcupunctuurBICOM-therapieBicom Body CheckFavoriete linksdisclaimerPrivacy Wetgeving
Straling-Electrosmog

 

Onderstaand plaatje laat zien hoe onze leefomgeving in technologisch opzicht is veranderd.
Zweeds onderzoek laat zien dat gelijk met onze technologische ontwikkeling er nieuwe
aandoeningen zijn bijgekomen. Ook is het aantal allergische aandoeningen de laatste
paar jaar vervijfvoudigd. Naast lucht, water en bodemverontreiniging zijn er sterke
aanwijzingen dat de toenemende straling in en om onze woning wel eens een zeer
belangrijke ziekteveroorzaker zou kunnen zijn.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een duidelijk verband
is tussen verschillende aaandoeningen en electromagneteische velden. Hieronder
vindt u informatie over deze onderzoeken en hoe electromagnetische straling ons
ziek kan maken.

Naast thermische effecten zijn de volgende effecten wetenschappelijk aangetoond.

- Effecten op het zenuwstelsel

Curcio e.a. 2005, Essene  & Essen 2006 : bij blootstellingen onder de bestaande
norm effecten op EEG waarneembaar

TNO (2004) UMTS velden 1 V/m duidelijk meer onwelbevinden, moeheid,
nervositeit, hoofdpijn, schrikachtigheid, tintelingen, concentratiestoornissen, rusteloosheid.

- Effecten vermoedelijk samenhangen met schade aan erfelijk materiaal :

Lonn e.a. (2004) meer acoustisch neuroom aan de kant waar gebeld wordt

Hardell e.a. (2005) meer kans op hersentumoren (astrocytomen) bij mobiel bellen

Gadia e.a. (2003) chromosoomveranderingen GSM gebruikers

Repacholi e.a. (1997) toename lymfomen bij blootstelling proefdieren aan GSM straling

Diem e.a. (2005) DNA breuken bij blootstelling aan GSM 1800 MHz straling beneden de norm

Pacinine.a. 2002, Belyaev e.a. 2006; beinvloeding genexpressie door GSM velden

Lage frequentie velden 50 Hz , o.a.  hoogspanningskabels ; DNA breuken gevonden bij lage dosis

-  sterke epidemiologische aanwijzingen voor relatie tussen hoogspanningsleidingen en kans op kinderleukemie

- op 8 sepember 2007 is een onderzoek gepubliceerd waarin duidelijk naar voren komt dat
GSM telefonie aantoonbare hersenschade veroorzaakt. Geheugenverlies en andere
Alzheimer-achtige verschijnselen zijn op redelijk korte termijn, d.i. intensief gebruik
voor minimaal een jaar, aan te tonen. Voor de schadelijke effecten op de langere termijn
moeten we nog even geduld hebben.

Recent Belgisch onderzoek (2008) toont aan dat er na 5 minuten GSM straling van uw mobieltje er
aantoonbare biologische effecten in de cellen optreden. De onderzoekers hebben ratten blootgesteld
aan deze straling en hun levensverwachting nam met meer dan 50 % af. Voor ons mensen zou dat
betekenen dat wanneer een kind van 12 een GSM telefoon krijgt of aanschaft, en elke dag een half
uur belt, een grote kans zou lopen niet veel ouder te worden dan 50 jaar.

 

Jaarlijks overlijden er 6000 mensen door het inademen van fijnstof deeltjes. De concentratie
deeltjes is het grootst in de buurt van hoogspanningsleidingen. Het electromagnetisch veld wat
door de hoogspanningsleidingen wordt geproduceerd is hierboven in het oranje afgebeeld.
Verblijf binnen deze zone geeft aantoonbare schade voor het lichaam. Wanneer leidingen
onder de grond gelegd worden is het schadelijke effect minimaal.

Kinderen nemen 60 % meer straling op dan volwassenen. De tijd die nodig is om van GSM/DECT
schadelijke gevolgen te ondervinden is bij volwassenen vastgesteld op 1,5 - 2 uur. (ook al zijn
er direct aantoonbare gevolgen in het bloed na enkele minuten bellen) Kinderen zouden dus
dagelijks niet langer moeten bellen dan 30 minuten.

Bescherming tegen telefoon-straling ? Kijk op www.life-maxx.info

Ter overweging het volgende :

Het is verbazend dat onze overheid niet terughoudender is met het verlenen van vergunningen
voor plaatsen van zendmasten. Anders dan bij voedingsmiddelen en andere technologieen is
 niks van te voren grondig uitgezocht op mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid.
Men wordt  tegen zijn of haar zin in min of meer als proefkonijn door onze overheid, gebruikt.
Dringende adviezen t.a.v. terughoudendheid met plaatsing van stralingsmasten, gegeven door
wetenschappers met veel kennis over stralingsvelden en de negatieve biologische gevolgen
daarvan, hebben de verantwoordelijke ministers en ministeries bereikt. Over de schadelijke
gevolgen van hun beleid zijn zij uitgebreid geinformeerd. De verantwoordelijke bestuurders
 zeggen dat er onderzoeken zijn die het tegendeel beweren. Dat deze onderzoeken 
voornamelijk gefinancierd en gepubliceerd zijn door de GSM fabrikanten en andere belang
hebbenden, vindt het ministerie niet ter zake doende. 

 www.newhealthacademy.eu/simplenews/statistics/click

Info
Aandoeningen
Straling-Electrosmog
Woningsanering
WelkomFysiotherapieManuele TherapieOedeemtherapieClaudicatio/etalage benenReuma-oefengroepDry NeedlingAcupunctuurBICOM-therapieBicom Body CheckFavoriete linksdisclaimerPrivacy Wetgeving