Praktijk van Dijen
035 5412936
WelkomFysiotherapieManuele TherapieOedeemtherapieClaudicatio/etalage benenReuma-oefengroepDry NeedlingAcupunctuurBICOM-therapieBicom Body CheckFavoriete linksdisclaimerPrivacy Wetgeving
MERID

Met de MERID kunnen artsen en therapeuten in een korte tijd met infrarood
licht meten wat het vermogen van het celinformatiesysteem in het
lichaam is om licht op te nemen.

Daar waar sprake is van pathologie of emotionele stress wijken de metingen duidelijk af.
Deze patronen van onbalans zijn de afgelopen 15 jaar onderzocht en gekoppeld aan
andere klinische meetwaarden zoals bloeddruk, suikerspiegel, bloedwaarden en andere
laboratoriummetingen. Deze vergelijking bevestigd de metingen van de MERID.

De MERID is ontwikkeld door Prof. Valerie die met zijn team van onderzoekers en
wetenschappers duizenden metingen verrichtte en duidelijk herkenbare patronen
ontdekte bij bepaalde ziektebeelden.  De manier van meten lijkt op de meting van
Dr. Voll met dit verschil, dat niet de oppervlakkige huidspanning maar de energieopname
van het onderhuidsweefsl wordt gemeten. Dit geeft een veel betrouwbaarder beeld dan
de meting van Dr.Voll, omdat lucht en huidvochtigheid, eelt, doorbloeding,
wondjes etc. de meting niet meer beinvloeden.

Met behulp van infrarood licht worden 24  zogenaamde Biologisch Actieve Punten
  aan het uiteinde van de handen en voeten met infrarood licht, gemeten. 

De meting wordt opgeslagen en bewerkt door de computer waarna er een
duidelijk grafisch beeld ontstaat van uw lichaamsenergie en de verdeling daarvan in
de meridianen.  De meting duurt ongeveer 5 minuten.

Een behandeling met de MERID duurt ongeveer 10 minuten waarbij er
 getracht wordt de patient in energetische balans te brengen. Dit gebeurt
door de verstoorde punten met een pulsfrequentie van 28 Hz te behandelen.
Hierbij ervaart de patient een spontane warmtesensatie wat meteen het
succes van de behandeling aangeeft.


 

MERID
Info
WelkomFysiotherapieManuele TherapieOedeemtherapieClaudicatio/etalage benenReuma-oefengroepDry NeedlingAcupunctuurBICOM-therapieBicom Body CheckFavoriete linksdisclaimerPrivacy Wetgeving