Praktijk van Dijen
035 5412936
WelkomFysiotherapieManuele TherapieOedeemtherapieClaudicatio/etalage benenReuma-oefengroepDry NeedlingAcupunctuurBICOM-therapieBicom Body CheckFavoriete linksdisclaimerPrivacy Wetgeving
Bicom Body Check
Klik voor een directe uitleg over de BicomBodyCheck BBC (engels) op deze link


bioresonance.com/bicom-body-check/


Inleiding:

Onder "ENERGETISCHE SCAN" worden de verschillende methoden
verstaan die de meetwaarden van het lichaam-energiesysteem
inzichtelijk maken.

Uw lichaam bestaat uit miljarden lichaamscellen die allemaal een spanningsverschil
hebben van tientallen (90) millivolts. U betaat dus uit miljarden batterijtjes die stroompjes
produceren. Dat is nodig om de stofwisseling te laten plaatsvinden, signalen via het zenuwsstelsel
te transporten, uw hart te laten kloppen etc. Uw lichaam is eigenlijk een bio-fysisch-elektrisch systeem.
De metingen en therapieen vinden dan ook plaats vanuit natuurkundige inzicht en niet
vanuit bio-chemische theorie (dat is het terrein van uw dokter)
De reguliere "chemische" geneeskunde welke een chemisch denkmodel als vertrekpunt heeft
kan binnen dat kader , geen verklaring voor de werking van bijvoorbeeld acupunctuur, vinden.
Het natuurkundige model laat zich niet verklaren vanuit het chemische en v.v.
Echter .. zonder natuurkundige lading geen chemische verbinding.


Aan de handen en voeten bevinden zich naast oa de nagels zogenaamde "gap-junctions" , kleine openingen,
waar de energie-toestand van de organen zich laat meten. Deze gapjunctions zijn de uiteinden
van een energetische interface ( meridianen )die de stroom signalen van uw organen naar de oppervlakte brengen.
Een waarde kan hoog, neutraal of laag zijn. Een veel gehoord commentaar is dat wanneer je
maar lang genoeg drukt op zo'n meetpunt, deze elektrische waarde door de druk verandert.
Deze aanname klopt. Wanneer we steeds harder of te lang op het meetpunt zouden drukken verandert de doorbloeding en dus de meetwaarde..
Onze druktasters geven een constante druk af en de meting duurt een seconde per punt zodat
de meting zuiver en reproduceerbaar blijft.

Een andere methode de wij gebruiken werkt met licht dat het meetpunt wordt ingestraald. Heeft het meetpunt
een hoge waarde dan zal de lichtopname van korte duur zijn en v.v.
Het is ook mogelijk het lichaam te koppelen aan een antenne. Net zoals radiogolven uit de ether zijn
op te vangen d.m.v. een radio, kan de apparatuur de verschillende frequenties in het lichaam
ontvangen en er een grafische presentatie van maken.


BICOM BODY CHECK
Een derde methode lijkt op ie van een MRI (magnetic resonance imagine) middels een elctromagnetisch veld worden uw cellen en weefsels in "trilling"gebracht en zenden dan bepaalde frequenties uit die gelezen kunnen worden. Deze methode is ontwikkeld door en voor het Russische ruimtevaart programma door honderden wetenschappers. Is medisch gecertificeerd in verschillende landen, oa Duitsland, en heeft een hoge trefzekerheid.
Klik op onderstaande link voor meer info.
. bioresonance.com/bicom-body-check/
In onze praktijk hebben wij dus verschillende mogelijkheden om uw energiesysteem door te meten.
 
Via de verschillende meetmethoden (licht, stroom, magnetische frequenties) 
kunnen we een zogenaamde fix verkrijgen.
Wanneer je uit verschillende invalshoeken een meting doet ligt op het kruispunt van de
snijlijnen het "punctum fixum" . Zeg maar het probleem.

Het bovenstaande is indicatief voor de oorzaak van het probleem. Het is "non-lineaire richtingsdiagnostiek"
en niet absoluut. Met andere woorden : de therapeut krijgt een hint maar mag zich niet zomaar
verlaten op een uitkomst van een apparaat.

Klikt u op de verschillende onderwerpen aan de linker zijde om meer te weten te komen.


Bovenstaande tekst kan ten onrechte de indruk wekken dat een bezoek aan uw dokter overbodig is. Geen van de genoemde meetmethoden enof therapieen kunnen uw arts vervangen. Bij klachten van medische aard dient u zich eerst bij uw arts te vervoegen. 


MERID
Info
WelkomFysiotherapieManuele TherapieOedeemtherapieClaudicatio/etalage benenReuma-oefengroepDry NeedlingAcupunctuurBICOM-therapieBicom Body CheckFavoriete linksdisclaimerPrivacy Wetgeving